Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цени и услуги


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Преглед в амбулатория
30,00 лв.
Преглед в амбулатория  с ехография 40,00 лв.
Вторичен преглед в амбулатория 20,00 лв.
Вторичен диспансерен преглед в амбулатория 20,00 лв.
Вторичен преглед "Майчино здравеопазване"  20,00 лв.
Преглед в домашни условия 35,00 лв.

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ

Ехографски преглед  30,00 лв.
Ехографско изследване корем и малък таз, млечна жлеза  40,00 лв.
Ехографско изследване щитовидна жлеза 20,00 лв.
Остеометрия 20,00 лв.
Спирометрия  20,00 лв.
ЕКГ 35,00 лв.
Измерване на RR 4,00 лв.
Вземане на биологичен материал  2,90 лв.
Вземане на венозна кръв 2,90 лв.
Вземане на кръв от пръста 1,00 лв.
Вземане на кръв за кръвно-захарен профил 6,50 лв.
Мускулна инжекция 3,50 лв.
Венозна инжекция 6,00 лв.
Венозна инфузия 12,00 лв.
Вземане на намазки за цитологично изследване 9,00 лв.
Вземане на материал за изследване на хелминти / глисти 6,50 лв.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Женска консултация 16,00 лв.
Ехография на бременни и гинекологично болни 25,00 лв.
Цитонамазка 20,00 лв.
Поставяне или екстракция на вагинален песар 15,00 лв.
Поставяне на вътрематочна спирала 25,00 лв.
Екстракция на вътрематочна спирала 20,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от влагалище 25,00 лв.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Коремна пункция  25,00 лв.
Ректоскопия 35,00 лв.

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Електрокоагулация на брадавица, фибром 1 бр. 40,00 лв.
Електрокоагулация на брадавица, фибром над 1 бр. (за всеки брой) 5.00
Електрокоагулация на меки фиброми на зона шия или зона аксили  40,00 лв.
Химиотерапии на кондиломи и брадавици /за едно намазване/ 10,00 лв.
Кюретиране молуски 40,00 лв.
Изследване за трихомони  15,00 лв.
Изследване на гъбички  15,00 лв.
Изследване на секрет за гонококи 15,00 лв.

КАРДИОЛОГИЯ

Ехокардиография 40,00 лв.
Велоергометрия 43,00 лв.
ЕКГ холтер 40,00 лв.
Холтер RR 38,00 лв.
Електроди холтер RR 5,00 лв.
Електроди - велоергометрия 7,00 лв.

НЕВРОЛОГИЯ

ЕЕГ 35,00 лв.
ЕЕГ за дете 25,00 лв.
Доплерова сонография  40,00 лв.
ЕМГ 42,00 лв.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Голяма шинираща превръзка  18,00 лв.
Гипсова шинираща превръзка - малка  15,00 лв.
Гипсова шинираща превръзка - голяма 20,00 лв.
Голям циркурярен гипс  25,00 лв.
Сваляна на циркулярен гипс  10,00 лв.
Периставна инфилтрация 15,00 лв.
Пункция на става 25,00 лв.

ОТО-РИНО-ЛАРИНГОЛОГИЯ

Аудиометрия  16,00 лв.
Аудиометрия на деца до 10 г.  20,00 лв.
Тимпанометрия 16,00 лв.
Аудиометрия с тимпанометрия  25,00 лв.
Ринометрия  20,00 лв.
Предна тампонада на носа 20,00 лв.
Предна и задна тампонада на носа 30,00 лв.
Неоперативно отстраняване на чужди тела на носа 20,00 лв.
Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото 20,00 лв.
Отстраняване на чужди тела от ларинкс 30,00 лв.
Отстраняване на чужди тела от слухов канал  20,00 лв.
Отстраняване на церумен - промивка на двете уши 20,00 лв.
Отстраняване на церумен - промивка на едното ухо 15,00 лв.
Инцизия на перитонзиларен абцес 20,00 лв.
Инцизия на фурункул в слуховия проход 20,00 лв.
Вземане и намазки за микробиологично изследване 5,00 лв.

ОФТАЛМОЛОГИЯ

Отстраняване на чуждо тяло 20,00 лв.
Рефрактометрия 20,00 лв.
Периметър 30,00 лв.
Изследване на очно налягане 10,00 лв.

ХИРУРГИЯ

Отваряне на абцес /флегмон/ панарициум/ аденом 30,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от мека тъкан  30,00 лв.
Екстракция на нокът 30,00 лв.
Катетаризация и смяна на катетър 20,00 лв.
Първична обработка на рана 15,00 лв.
Малка превръзка 15,00 лв.
Голяма превръзка 20,00 лв.
Отстраняване на шевен материал 15,00 лв.
Промивка на раневи дренаж 15,00 лв.
Вадене на кърлеж 15,00 лв.
Инжекция за тетанус 10,00 лв.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Кинезитерапевтични услуги:
 - групова ЛФК 4,00 лв.
 - индивидуална ЛФК 6,00 лв.
 - криотерапия 5,00 лв.
 - общо укрепваща гимнастика 5,00 лв.
 - ЛФК със специализирани методики 6,00 лв.
 - екстензия с уред 5,00 лв.
 - частичен масаж 12,00 лв.
 - цял масаж 20,00 лв.
Електротерапия:
 - У В Ч 4,00 лв.
 - йонофореза 4,00 лв.
 - ултразвук 6,00 лв.
 - радар 4,00 лв.
 - бипулсатор 4,00 лв.
 - интерферема 4,00 лв.
 - магнитотерапия 4,00 лв.
Светлолечение:
 - солукс 4,00 лв.
 - УВЛ 4,00 лв.
 Лазертерапия 15,00 лв.
 Парафинолечебни услуги на апликация 5,00 лв.

ЛЪЧЕВА И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

рентгенография на зъб 7,00 лв.
рентгенография на крайници 15,00 лв.
рентгенография на таз 20,00 лв.
рентгенография на шийни прешлени 15,00 лв.
рентгенография на торакални или лумбални прешлени 20,00 лв.
рентгенография на череп 15,00 лв.
рентгенография на тазобедрена става 20,00 лв.
рентгенография на лицеви кости 15,00 лв.
рентгенография на околоносни синуси 12,00 лв.
рентгенография на челюстите, специални проекции 18,00 лв.
рентгенография на гръден кош, бял дроб 20,00 лв.
рентгенография на стернум 15,00 лв.
рентгенография на ребра 20,00 лв.
обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 20,00 лв.
образна рентгенография на корем 20,00 лв.
рентгеноскопия на бял дроб 15,00 лв.
рентгеново изследване на хранопровод 25,00 лв.
рентгеново изследване на стомах 35,00 лв.
скопично изследване на тънки черва - пасаж 25,00 лв.
рентгеново изследване на тънки черва - пасаж 40,00 лв.
иригография 40,00 лв.
венозна урография 50,00 лв.
Мамография - 1 гърда 18,00 лв.
Мамография - 2 гърди 36,00 лв.

КЛИНИЧНА ЛАБОЛАТОРИЯ

кръвна картина с ДКК комплексно - 18 параметра 4,50 лв.
диференциално броене на левкоцити /микроскопско изследване/ 4,50 лв.
морфология на еритроцити /визуално-микроскопско изследване/ 4,50 лв.
ретикулоцити 3,50 лв.
СУЕ /скорост на утаяване на еритроцитите/ 3,50 лв.
време на кървене и съсирвание  2,00 лв.
протромбиново време 3,50 лв.
фибриноген 3,50 лв.
химическо изследване със сухи тестове - комплексно 2,50 лв.
химическо изследване със сухи тестове / pH, специф. Тегло белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв/ за всеки по ..... 1,00 лв.
седимент - ориентировъчно изследване 2,50 лв.
глюкоза 2,50 лв.
кръвно-захарен профил /или обременяване с глюкоза/ 3 вземания 6,50 лв.
кръвно-захарен профил /или обременяване с глюкоза/ 4 вземания 8,50 лв.
урея 2,50 лв.
креатинин 2,50 лв.
пикочна киселина 2,50 лв.
билирубин /общ, директен/ 2,00 лв.
триглицериди 2,50 лв.
холестерол 2,50 лв.
калций 2,50 лв.
калий, натрий 4,50 лв.
неограничен фосфор 2,50 лв.
АСАТ 2,50 лв.
АЛАТ 2,50 лв.
ГГТ 2,50 лв.
алкална фосфатаза /АФ/ 2,50 лв.
алфа-амилаза 3,50 лв.
общ белтък 2,50 лв.
албумин 2,50 лв.
HDL - холестерол 3,00 лв.
LDL - холестерол 3,00 лв.
желязо 3,00 лв.
ЛДХ 3,00 лв.
КК /креатинкиназа/ 3,00 лв.
ХЕ /холинестераза/ 3,00 лв.
ревматоиден фактор - латекс 4,50 лв.
С-реактивен протеин 4,50 лв.
С-реактивен протеин - Nyco Card  10,50 лв.
AST 4,50 лв.
гликиран хемоглобин 10,50 лв.
тироидни хормони - TSH, FT4, FT3, TPO Ab 16.50 лв./13.50 лв.
туморен маркер - PSA 15,50 лв.
Васерман /RPR/ 5,50 лв.
Helicobacter pylori 16,50 лв.
инфекциозна мононуклеоза 16,50 лв.
микроалбуминурия 10,50 лв.

Микробиолгични изследвания (по ценоразпис)


МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

медицинско свидетелство за работа 20,00 лв.
медицинско свидетелство за шофьор кат. "В" 15,00 лв.
медицинско свидетелство категория "С", "D" 30,00 лв.
медицинско свидетелство за брак 45,00 лв.
медицинско свидетелство за притежаване на оръжие 25,00 лв.
медицинско свидетелство за годност на морско лице 100,00 лв.
освидетелстване пред съдебни органи 50,00 лв.
психологическо изследване кат.С,Д,Т ,обществен превоз пътници и товари 45,00 лв.
психологическо изследване по чл. 157,171, 174 от ЗДвП 55,00 лв.
удостоверерение за психологическа годност 5,00 лв.
здравна книжка - първоначално издаване  30,00 лв.
здравна книжка - последваща заверка 25,00 лв.
издаване на болничен за второ/трето  работно място  5,00 лв.
медицински документ - дубликат 5,00 лв.
издаване протокол ЛКК  24,00 лв.
ЛКК - за всеки член на комисия  6,00 лв.

Copyright 2012