Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържането на Профила на купувача

09-06-2020г. ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД

line

04-06-2020г. ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД

line

04-06-2020г. ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД

line

09-03-2020г. ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД

line

18-10-2019г. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр.Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/"
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9093583
line

09-04-2019г. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на апарат за късовълнова терапия с импулсен и постоянен режим с индуктивен апликатор за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр. Варна”
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9087323
line

15-10-2018г. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр.Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/"
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9081864
line

08-02-2018г. ОБЯВА Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Вл.Варненчик” №262А /зад блок 51/, а именно: Помещение - стоматологичен кабинет - с площ 15,00 /петнадесет/ кв.м.

line

02-11-2017г. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД”

line

08-03-2017г. ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД

line

14-10-2016г. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9057456

line

03-06-2016г. ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД
line

05-10-2015г. Публична покана за доставка на лабораторни реактиви за нуждите на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046502

line

27-05-2015г. Публична покана за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на ЕЕГ /електроенцефалограф/ апарат и компютърна система за работа с апарата.
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9034173

line

27-02-2015г. Публична покана за доставка чрез покупка на един брой употребяван лек автомобил, комби - регистриран нововнос.

line

12-09-2014г. Обществена поръчка за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на стационарна дигитална ултразвукова система с възможност за 4D, цветен монитор, два трансдюсера: обемен конвексен за 4D АГ абдоминални и гинекологични изследвания и конвексен трансдюсер за абдоминални и гинекологични изследвания, ведно с черно-бял видео принтер.

line

Copyright 2012